Όταν κόβεται το ένα δάκτυλο... Παροιμία

2015-11-14 08:12