Μπορείς να βρεις ολόκληρο το σύμπαν...-Wislawa Szymborska

2015-08-20 14:22