Γραμματική των πολιτισμών-Fernand Braudel, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

2016-04-14 19:22

 

Απόσπασμα από το κεφάλαιο Β΄: Η κλασική Κίνα

Η τελειότητα, η αγιότητα που αναζητούν οι ταοϊστές είναι η μυστικιστική ένωση με το αιώνιο τάο είναι η "εξαφάνιση του ζωντανού ατόμου μέσα σ' αυτή την πρωταρχική και υπέρτατη παρουσία που καλύπτει τα πάντα χωρίς ποτέ να καλύπτεται", μέσα στο "άμορφο που γεννά όλες τις μορφές, μέσα στο τάο που κατέχει αιώνια ζωή". Κατά συνέπεια, είναι και η πρόσβαση στην αθανασία.

Πρόκειται για μια μυστικιστική εμπειρία δύσκολα κατανοητή, στην οποία μπορεί να φτάσει κανείς μόνο με την άσκηση και το διαλογισμό. "Να μην ακούτε με τα αυτιά, αλλά να ακούτε με την Καρδιά (η Καρδιά, δηλαδή το Πνεύμα, για τους Κινέζους) να μην ακούτε με την Καρδιά, αλλά να ακούτε με την Πνοή (την αναπνοή)... Μόνον η Πνοή, όταν είναι κενή, συλλαμβάνει την πραγματικότητα. Η ένωση με το τάο επιτυγχάνεται μόνο με το Κενό αυτό το Κενό είναι η νηστεία της Καρδιάς."

 

Περισσότερα στις σελίδες του βιβλίου. 

 

Πηγή κειμένου: Γραμματική των πολιτισμών-Fernand Braudel, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

 

Για το BOOK TOUR, Θεοφάνης Θεοφάνους.