Το αύριο του βιβλίου, της εφημερίδας, της σελίδας...!

2014-09-21 20:34

 

Σε αυτό βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=ozLaklIFWUI κρύβεται και το μέλλον του βιβλίου, της εφημερίδας, της σελίδας...! 


Το ψηφιακό χαρτί είναι γεγονός! Το θέμα είναι αν οι λέξεις αντέξουν το αψεγάδιαστο. Η τελειότητα βρίσκεται στο ατελές... κρύβεται στην ανακύκλωση... στις κατασκευές από χαρτί... στη μυρωδιά των υλικών και το ξεφύλλισμα... Από την άλλη, αυτός είναι ένας τρόπος εξέλιξης της σκέψης... Ίσως η λογική πρυτανεύσει της πείνας και της στέρησης του βασικού δικαιώματος του παιδιού: τη μάθηση. 

 

Για το BOOK TOUR, Θεοφάνης Θεοφάνους.