Έρωτος φύσις-π. Φιλόθεος Φάρος, εκδόσεις Αρμός

2014-11-12 16:44

 

 

Απόσπασμα:

Ο έρως δεν είναι ούτε απλώς μια σωματική λειτουργία, ούτε ένα θανάσιμο αμάρτημα, αλλά η θεόσδοτη παρόρμηση του ανθρώπου να επιδιώξει την ενωσή του με τον άλλο, που είναι βασική προϋπόθεση της ζωής.

 

Περισσότερα στις σελίδες του βιβλίου.

 

Πηγή κειμένου και εξωφύλλου του βιβλίου: Έρωτος φύσις-π. Φιλόθεος Φάρος, εκδόσεις Αρμός.

Πηγή φωτογραφίας του συγγραφέα:  https://www.biblionet.gr

 

Για το BOOK TOUR, Θεοφάνης Θεοφάνους.