Ζω για να κάνω

2014-09-16 21:41

Ζω για να κάνω

τη μέρα που έφυγες

χίλια κομμάτια.

Θεοφάνους Θεοφάνης