Τα τάματά μας

2014-09-16 21:37

Τα τάματά μας,

βυθισμένα λογάκια

σε μια κουταλιά.

Θεοφάνους Θεοφάνης