Στον μικρόκοσμο

2014-09-16 21:32

Στον μικρόκοσμο

του δικού μου σύμπαντος

είσαι το κέντρο._

Θεοφάνους Θεοφάνης