Χωρίς θύματα

2014-09-16 21:32

Χωρίς θύματα,

ευτυχώς ξημέρωσε

κάπου στον κόσμο...

Θεοφάνους Θεοφάνης