Γομολάστιχα

2014-09-25 14:26

Γομολάστιχα,

ξύστρα, μολύβι, χαρτί...

εξαιτίας σου.

Θεοφάνους Θεοφάνης