Παραδόθηκε

2014-09-16 21:45

Παραδόθηκε

ραγισμένη η καρδιά

στο σεληνόφως,

Θεοφάνους Θεοφάνης