Σιγοβράζουνε

2014-09-16 21:44

Σιγοβράζουνε

τα κορμιά στη χόβολη,

κανείς δεν θα πιει. 

Θεοφάνους Θεοφάνης