Εξαρτημένες

2014-09-16 21:43

Εξαρτημένες

εσένα αναζητούν

οι κηλίδες μου.

Θεοφάνους Θεοφάνης