Με λίγη βροχή

2014-09-16 21:42

Με λίγη βροχή 

το βλέμμα σου ξέπλυνε

το παραμύθι. 

Θεοφάνους Θεοφάνης