Γυμνά τα κορμιά

2014-09-16 21:42

Γυμνά τα κορμιά

το φεγγάρι παλεύει

στη λίμνη μέσα.

Θεοφάνους θεοφάνης