"Φυτική και ανόργανη μνήμη: Το μέλλον των βιβλίων"

2014-09-21 20:33

Ουμπέρτο Έκο 

Φυτική και ανόργανη μνήμη: Το μέλλον των βιβλίων
Απόδοση στα ελληνικά: Ελένη Τουλούπη
(Η ομιλία δόθηκε την 1η Νοεμβρίου 2003 στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας)

 

https://www.netschoolbook.gr/pdf/memoryeco.pdf

 

Για το BOOK TOUR, Θεοφάνης Θεοφάνους