Τι σχέση μπορεί να έχει ο Θουκυδίδης με τον Διχασμό στην Επανάσταση του 1821;

2017-06-24 16:16

Από το 1823 έως το 1825 έχουμε το διχασμό στην Ελληνική Επανάσταση. Τα αίτια του μπορούμε να τα αναζητήσουμε στον πρώτο επιστήμονα ιστορικό της Αρχαιότητας. 

Το γόητρο, ο φόβος και η ιδιοτέλεια έκαναν γρήγορα το λαό μας να ξεχάσει τι τους ένωνε και μάλιστα σε μία τόσο ευαίσθητη στιγμή του αγώνα. Επιπλέον, οι διαφορές μεταξύ δημοκρατικών-ολιγαρχικών είναι ζωντανές κι εκείνη την περίοδο. Από τη μία πλευρά οι 

Φιλικοί προάσπιζαν τη δημοκρατία κι από την άλλη πλευρά οι κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου που προάσπιζαν μία νέα ολιγαρχία. Το γεγονός ότι οι Φιλικοί υπάκουαν σε μία Ανώτατη Αρχή μου θυμίζει τη φράση ''ἐγίγνετό τε λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή''. Αποδεικνύεται με αυτόν τρόπο όχι μόνο ότι η ιστορία κύκλους κάνει αλλά και η ζωντάνια των κλασικών κειμένων.

 
Για το BOOK TOUR, Αρχοντούλα Παναγιωτακοπούλου.