Άραγε ξεκίνησε η Εκπαιδευτική Ψυχολογία από τα Λατινικά Φιλοσοφικά Κείμενα;

2017-06-24 19:01
 
Κάτι πολύ απλό και διεπιστημονικό. Τα Λατινικά Φιλοσοφικά Κείμενα κρατάνε μέσα τους ζωντανές και πολλές φορές αυτούσιες τις διδασκαλίες των μεγάλων ελληνικών φιλοσοφικών σχολών τόσο της κλασικής όσο και της ύστερης αρχαιότητας. Δεν είναι λίγες οι φορές που γίνεται λόγος για την σημασία του καλού δασκάλου, για την σχέση δασκάλου-μαθητή αλλά και για τα κίνητρα και τις μεθόδους μάθησης. Για μένα η Εκπαιδευτική Ψυχολογία, αν και σύγχρονος κλάδος της Ψυχολογίας έχει τις απαρχές ειδικότερα στα Λατινικά Φιλοσοφικά Κείμενα και γενικότερα στην ελληνική αρχαιότητα.
 

Για το BOOK TOUR, Αρχοντούλα Παναγιωτακοπούλου